Акции


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ № 05/09-1 від 05.09.2017 р.
Директор ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»
М.С. Лизанець

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції «1000 гривень на покупки»
для споживачів фінансових послуг
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці правила (надалі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «1000 гривень на покупки» – спеціального маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг, які надає ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO») користувачам соціальної мережі Instagram (надалі – Акція).

1. Визначення термінів:

Учасник – клієнт ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», який відповідає загальним та спеціальним умовам Учасника Акції.

Соціальна мережа – під соціальною мережею розуміється мережа Instagram, яка дозволяє користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати списки користувачів, з якими вони мають зв'язки, переглядати власний список зв’язків і списки інших користувачів соціальних мереж.

Заохочення – грошова винагорода.

2. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцерозташування: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх) (надалі – Фінансова установа).

3. Мета Акції:

3.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг під торговельною маркою «MONEYVEO».

3.2. Участь в Акції є безкоштовною: Фінансова установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом.

4. Територія (місце) та період проведення Акції:

4.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції). *за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/а від 07.10.2014 «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення»). Це тимчасове вимушене обмеження, що діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати тут належне її проведення.

4.2. Період проведення Акції: з 00 годин 00 хвилин 16 вересня 2017 року до 20 години 00 хвилин 23 вересня 2017 року за київським часом включно (далі за текстом – Період проведення).

4.3. Визначення Переможця Акції відбудеться у період з 20 години 00 хвилин до 23 години 59 хвилин 23 вересня 2017 року за київським часом включно.

Фінансова установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції, в порядку, визначеному п. 7.2. цих Правил.

5. Учасники Акції:

5.1. Загальні умови участі в Акції:

5.1.1. В Акції можуть брати участь повнолітні (18 років і старше), повністю дієздатні громадяни України, які проживають на території України (за винятком осіб, визначених п. 5.1.2.), котрі на період оголошення результатів мають виконати умови участі в Акції, встановлені п. 5.2. цих Правил. Фінансова установа не зобов’язана перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

5.1.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники Фінансової установи, задіяні у підготовці та проведенні Акції (у т.ч. їхні близькі та родичі – чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

5.1.3. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням кожного потенційного Учасника особисто, яке здійснюється, виходячи з власних міркувань щодо участі в Акції та беззастережної згоди з цими Правилами. Усім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день упродовж усього Періоду її проведення.

5.2. Спеціальні умови участі в Акції:

5.2.1. Учасником повинна бути особа, підписана на офіційну сторінку Фінансової установи в Instagram.

5.2.2. Учасник повинен знайти на офіційній сторінці Соціальної мережі Фінансової установи пост про проведення Акції, додати коментар з активним посиланням на людину, користувача Соціальної мережі. Коментар не видаляти до завершення Акції.

5.2.3. Відкрити публічний доступ до записів на сторінці власного профілю в Соціальній мережі на Період проведення Акції.

6. Заохочення Учасників Акції:

6.1. Учасники, які виконають Правила проведення Акції, мають змогу взяти участь у розіграші Заохочення – грошової винагороди у розмірі 1000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок) (сума вказана після вирахування податків та зборів, які підлягають утриманню та сплаті податковим агентом згідно вимог Податкового Кодексу України).

Передача Заохочення відбудеться шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний/картковий рахунок Переможця Акції протягом 3 (трьох місяців) з моменту оголошення Переможця.

7. Процедура обрання Переможця Акції та отримання Заохочення:

7.1. У день проведення розіграшу кожному Учаснику Акції присвоюється відповідний порядковий номер (надалі – Акційний номер). За допомогою сервісу Random (www.random.org), на підставі присвоєного Акційного номера, Фінансова установа визначає та фіксує шляхом випадкової комп’ютерної вибірки переможця серед Учасників.

Визначення переможця за допомогою сервісу Random є остаточним та оскарженню не підлягає.

Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту визначення переможця Фінансова установа повідомляє Учасників та Переможця про результати Акції шляхом публікації запису на офіційній сторінці Фінансової Установи у соціальній мережі Instagram.

7.2. Фінансова установа гарантує об'єктивність обрання Переможців Акції шляхом обмеження втручання сторонніх осіб у процес їх визначення.

7.3. Для отримання Заохочення Переможець зобов'язаний надати Фінансовій установі засвідчені належним чином копії окремих сторінок паспорта, а також реквізити власного поточного/карткового рахунку. Заохочення буде надіслане на цей рахунок протягом трьох місяців з моменту опублікування запису про результати Акції на офіційній сторінці Фінансової установи в Instagram.

7.4. У випадку відмови Переможця від отримання Заохочення протягом 1 (одного) місяця після повідомлення про виграш на офіційній сторінці Фінансової Установи в Instagram або ненадання Фінансовій установі документів та інформації, необхідної для передання Заохочення, такий Переможець втрачає право отримати Заохочення.

7.5. Переможець Акції зобов'язаний отримати Заохочення особисто та не може передати це право третім особам.

7.6. Результати визначення Переможця, оприлюднені Фінансовою установою, є остаточними, оскарженню не підлягають і не можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8. Інші умови:

8.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

8.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її чи продовжити Період проведення, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою установою.

8.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції отриманого ним Заохочення, за неможливість скористатися Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

8.5. Усі результати Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.