Акции


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 21 грудня 2017 р. № 21/12-3

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «Три під 0,01%»
для користувачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції під умовною назвою «Три під 0,01%» – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг, що передбачає встановлення спеціальних умов кредитування (процентної ставки) для визначеної цими Правилами категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO») (далі – Акція).

Визначення термінів:

Промокод – це набір символів, активуючи які Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», отримує кредит за процентною ставкою, зниженою до 0,01% (нуль цілих нуль однієї сотої) від стандартної ставки у сервісі Moneyveo.

Учасник – клієнт ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», який відповідає загальним та спеціальним умовам учасника Акції.

Соціальна мережа – під соціальною мережею розуміється мережа Facebook. Вона дозволяє користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати списки користувачів, з якими вони мають зв'язки, переглядати власний список зв’язків і списки інших користувачів соціальної мережі.

1. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцерозташування: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх) (надалі – Фінансова Установа).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг під торговельною маркою «MONEYVEO».

2.2. Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції). *за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/а від 07.10.2014 «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення»). Це тимчасове вимушене обмеження, що діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати тут належне її проведення.

3.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 18 січня 2018 року до 20години 00 хвилин за київським часом 22 січня 2018 року включно. Фінансова Установа може змінитиПеріод проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настанняобставин, що не передбачалися та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції.

4. Учасники Акції:

4.1. Загальні умови участі в Акції:

4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її території, за винятком осіб, визначених п. 4.1.3.

4.1.2. Учасник Акції повинен бути клієнтом і користувачем фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

4.1.3. Працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають з ними в родинних зв'язках, а також інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.

4.2. Спеціальні умови участі в Акції:

4.2.1. Учасником Акції може бути особа, яка підписана на офіційну сторінку Фінансової Установи у соціальній мережі Facebook, поширила публікацію про проведення рекламної Акції під умовною назвою «Три під 0,01%», а також залишила під нею коментар з текстом, вимоги до якого вказані безпосередньо в публікації про проведення Акції.

4.2.2. Якщо Переможцем Акції стане особа, яка раніше не отримувала кошти у сервісі Moneyveo, то перший кредит вона має оформити на загальних підставах, визначених постійно діючою пропозицією для всіх нових клієнтів – кредит під 0,01%. А Промокод, отриманий у результаті перемоги в Акції «Три під 0,01%», ця особа зможе використати під час оформлення наступного кредиту в сервісі Moneyveo.

5. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Офіційними правилами.

5.2. Участю в Акції особа підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Офіційними правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

5.2.3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на їх включення до баз даних Фінансової Установи;

5.2.4. що є повідомленою про включення до таких баз, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції:

6.1. Визначення Переможців Акції відбудеться 22 січня 2018 року за допомогою сервісу генерації випадкових результатів random.org. Серед усіх Учасників Акції, які належним чином виконають всі її умови, буде обрано 3 (трьох) Переможців.

6.2. За результатами проведення Акції Учасники, які здобудуть перемогу, отримають Промокод (загальна кількість – три одиниці на всіх Переможців), що дає змогу оформити кредит у ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» за процентною ставкою, зниженою до 0,01% (нуль цілих нуль однієї сотої) від стандартної ставки у сервісі Moneyveo.

6.3. Усім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна у будь-який день упродовж усього Періоду її проведення, визначеному в п. 3.2 цих Правил.

6.4. Промокод використовують Учасники Акції під час оформлення кредиту, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.5. Використання Промокоду Учасником Акції можливе тільки 1 (один) раз з 27.01.2018 року по 01.03.2017 року з моменту отримання Промокоду.

6.6. Промокод вважається використаним у разі оформлення кредиту за процентною ставкою, що враховує встановлену ним знижку.

6.7. З моменту отримання Промокоду відповідальність за його збереження покладається на Переможця Акції.

6.8. Промокод не підлягає поверненню та не видається у грошовому еквіваленті.

6.9. Умови надання кредиту за Акцією «Три під 0,01%!» не сумуються з іншими Акціями ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.10. Для кредитів, отриманих на умовах цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку користування коштами. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за кредитом, розмір якої визначається Договором кредитування, укладеним з Учасником Акції.

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

7.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити період дії, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції отриманого ним Промокоду, за неможливість скористатися Промокодом з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Промокоду.

7.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.