Акции


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 02 березня 2018 р. № 02/03-2

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «Вигравайте знижку на 8 березня!»
для користувачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці Офіційні правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Вигравайте знижку на 8 березня!» (далі – Акція) – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг, що передбачає спеціальні умови кредитування (процентну ставку) для визначеної цими Правилами категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – Фінансова Установа).

Визначення термінів:

Промокод – це набір символів, активуючи які Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», отримує кредит за зниженою процентною ставкою від 10% (десяти процентів) до 60% (шістдесяти процентів) від ставки, встановленої для цього Учасника у Фінансовій Установі.

Учасник – клієнт ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», який відповідає загальним та спеціальним умовам учасника Акції.

Соціальна мережа – під соціальними мережами розуміються мережі Facebook та Instagram. Кожна з них дозволяє користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати списки користувачів, з якими вони мають зв'язки, переглядати власний список зв’язків і списки інших користувачів соціальної мережі.

Заявка – документ встановленої Фінансовою Установою форми, що заповнюється на сайті Товариства і демонструє намір Учасника Акції отримати грошові кошти у кредит у Фінансовій Установі.

Сторінка з грою – це спеціальна сторінка, розташована на сайті moneyveo.ua за посиланням https://moneyveo.ua/uk/--bubble-game/

1. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцерозташування: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг під ТМ «MONEYVEO».

2.2. Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції). *за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/а від 07.10.2014 «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення»). Ці тимчасові вимушені обмеження діють виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати тут належне її проведення.

3.2. Період проведення Акції:

3.2.1. з 16 години 01 хвилини за київським часом 06 березня 2018 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 09 березня 2018 року включно.

Фінансова Установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції.

4. Учасники Акції:

4.1. Загальні умови участі в Акції:

4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (з 18 років), повністю дієздатні фізичні особи, які є громадянами України та проживають на її території, за винятком осіб, визначених п. 4.1.3.

4.1.2. Учасниками Акції можуть бути особи, які у Період її проведення є споживачами фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

4.1.3. Працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають з ними у родинних зв’язках, а також інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.

4.2. Спеціальні умови участі в Акції:

4.2.1. Учасниками Акції можуть бути особи, які перейдуть за спеціальним посиланням від Фінансової Установи, на сторінку, де проводиться онлайн-гра, та виконають умови Акції. Дізнатися про посилання на сторінку з грою потенційні Учасники зможуть з публікації в соціальних мережах Фінансової Установи, з новини на її сайті moneyveo.ua або з електронного листа від Фінансової Установи, отриманого на email, який вони вказували в Заявці.

4.2.2. Учасники, які раніше не отримували кредити у Фінансовій Установі і хочуть скористатися Промокодом, отримують перший кредит на загальних підставах, визначених постійною пропозицією для всіх нових клієнтів – кредит під 0,01%, – а Промокод з гри можуть використати під час оформлення наступного кредиту в сервісі.

5. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

5.2. Участю в Акції особа підтверджує:

5.2.1. ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

5.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на їх включення до баз даних Фінансової Установи;

5.2.4. що є повідомленою про включення до таких баз, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції та використання Промокоду:

6.1. Учасники мають змогу взяти участь в Акції, починаючи з 06 березня 2018 року. Гра доступна в наступних браузерах: Chrome; Opera; Firefox; Safari.

6.2. Для отримання Промокоду в Період проведення Акції Учасник повинен перейти за спеціальним посиланням від Фінансової Установи та взяти участь в онлайн-грі. Вона полягає у тому, щоб упродовж однієї хвилини натиснути на якомога більше зображень рухливих мильних бульбашок, що будуть з’являтися на сторінці.

Кожна бульбашка, залежно від розміру, відповідатиме певній кількості балів. Чим менша бульбашка, тим більше балів вона дає; усього є 5 видів бульбашок, яким відповідатимуть 50, 70, 90, 120, 150 балів відповідно. Кожна 1000 балів надає Учаснику знижку 10% від процентної ставки, встановленої для нього у Фінансовій Установі. Щоб отримати знижку 60%, потрібно набрати від 5000 до 6000 балів. Якщо Учасник набере менше 1000 балів, то отримає знижку в розмірі 10%. У разі набрання більше 6000 балів Учасник отримає знижку в розмірі 60% (60% - максимальна знижка).

Тобто від 1000 до 1999 балів = 20%; від 2000 до 2999 балів = 30%; від 3000 до 3999 балів = 40%; від 4000 до 4999 балів = 50%; від 5000 балів і більше = 60%.

Бали конвертуються у Промокод на відповідну знижку, який з’явиться на сторінці одразу після завершення гри. Кількість сеансів гри необмежена.

6.3. Щоб використати Промокод, його потрібно скопіювати та застосувати під час оформлення нового кредиту у Фінансовій Установі.

6.4. Учасник Акції може використати Промокод лише один раз та тільки до 23:59 за київським часом того ж дня, коли його отримав. О 00:00 наступного дня Промокод анулюється.

6.5. Умови надання кредиту за Акцією «Вигравайте знижку на 8 березня!» не додаються до умов інших акцій Фінансової Установи.

6.6. Для кредитів, отриманих відповідно до умов цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку кредитування. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за користування кредитом, розмір якої зазначається договором кредитування, укладеним з Учасником Акції.

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

7.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції отриманого ним Промокоду, за неможливість скористатися Промокодом з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Промокоду.

7.5. Усі результати Акції є остаточними та оскарженню не підлягають.