Акции


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 22 серпня 2017 р. № 22/08-1

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «Знижка до Дня Незалежності»
для користувачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці правила (надалі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Знижка до Дня Незалежності» – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг, що передбачає встановлення спеціальних умов кредитування (процентної ставки) для визначеної цими Правилами категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO») (надалі – Акція).

Визначення термінів:

Промокод – це набір символів, активуючи який Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та даних Правил, отримує можливість оформити кредит за зменшеною процентною ставкою. Промокод надає Учасникам Акції знижку в розмірі 25% (двадцять п’ять процентів) або 70% (сімдесят процентів) від їх процентної ставки, встановленої у відповідності до їх рівня за програмою лояльності для клієнтів Фінансової Установи.

Заявка – документ встановленої Фінансовою Установою форми, який заповнюється на сайті Фінансової Установи і визначає намір Учасника отримати грошові кошти у кредит у сервісі Moneyveo.

Учасник – клієнт ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», який відповідає загальним та спеціальним умовам Учасника Акції, а саме на момент її проведення здійснив вчасне погашення двох або більше кредитів на сайті Організатора або вчасне погашення одного кредиту на суму більше 2000,00 грн. Під Учасниками розуміються Учасники 1 – 2 разом або кожен з них окремо.

Учасник 1 – особа, яка оформлювала останній кредитний договір на сайті ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» до 04.02.2017 року.

Учасник 2 – особа, яка оформлювала останній кредитний договір на сайті ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» у період 04.02.2017-24.06.2017 року.

1. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцерозташування: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх) (надалі – Фінансова Установа).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо фінансових послуг під ТМ «MONEYVEO».

2.2. Участь в Акції є безкоштовною: Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції). *за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/а від 07.10.2014 року «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення»). Це тимчасове вимушене обмеження, що діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати належне її проведення.

3.2. Період проведення Акції.

3.2.1. Активувати Промокод Учасники можуть з 23.08.2017 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 27 серпня 2017 року включно.

Фінансова Установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції, в порядку, передбаченому п. 7.2. даних Правил.

4. Учасники Акції:

4.1. Умови участі в Акції:

4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її території, за винятком осіб, визначених п. 4.1.2.

4.1.2. Працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають з ними в родинних зв'язках, а також інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.

5. Заохочення Учасників Акції:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

5.2. Участю в Акції особа підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

5.2.3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на їх включення до баз даних Фінансової Установи;

5.2.4. що є повідомленою про включення до баз Фінансової установи, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції:

6.1. Період проведення Акції визначено у п. 3.2. Правил.

6.2. Промокод вважається використаним у разі оформлення кредиту за процентною ставкою, що враховує знижку, встановлену Промокодом для відповідного типу Учасника у Період дії цієї Акції.

6.3. Датою розсилання Промокоду Фінансовою Установою на електронні адреси Учасників є 23.08.2017 року.

6.4. Під час проведення Акції кожен Учасник отримує Промокод на електронну адресу, яку він попередньо вказував у Заявках на отримання кредитів у сервісі Moneyveo. Промокод надає знижку і вважається використаним, якщо Учасник застосує його під час оформлення нового кредиту в Moneyveo та отримає грошові кошти з його застосуванням. Цей Промокод є індивідуальним для кожної групи Учасників, а саме:

6.4.1. Учасник 1 отримує Промокод на знижку в розмірі 70% (сімдесят процентів) від процентної ставки за користування кредитом, встановленої для цього Учасника в його Особистому кабінеті.

6.4.2. Учасник 2 отримує Промокод на знижку в розмірі 25% (двадцять п’ять процентів) від процентної ставки за користування кредитом, встановленої для цього Учасника в його Особистому кабінеті.

6.5. Промокод використовують Учасники Акції під час оформлення кредиту, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та цих Правил.

6.6. Учасник Акції може використати Промокод протягом Періоду проведення Акції лише один раз.

6.7. Умови надання кредиту за Акцією «Знижка до Дня Незалежності» не сумуються з умовами інших акцій Фінансової Установи.

6.8. Для кредитів, отриманих відповідно до умов цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку кредитування. У такому разі протягом періоду пролонгації діє інша процентна ставка за користування кредитом, розмір якої визначається договором кредитування, укладеним з Учасником Акції.

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

7.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції одержаного ним Промокоду, за неможливість скористатися Промокодом з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Промокоду.

7.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.