Акции


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ в.о. директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 30.01.2017 р. №30/01
М.С. Лизанець

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «Лютий з Манівео»
для споживачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці правила (надалі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Лютий з Манівео», спеціального маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг, який передбачає встановлення спеціальних умов споживчого кредитування (процентної ставки) для визначеної умовами цих Правил категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO») (надалі – Акція).

Визначення термінів:

Промокод – це набір символів, активуючи які Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», отримує кредит за зниженою на 30% (тридцять процентів) процентною ставкою від ставки, встановленої для клієнтів Фінансової Установи.

Соціальні мережі – під соціальними мережами розуміються такі мережі як: Facebook, Google+, ВКонтакті, Однокласники. Вони дозволяють користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати списки користувачів, з якими мають зв'язки, переглядати власний список зв’язків і списки інших користувачів соціальних мереж.

1. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код за ЄДРПОУ 38569246; місцезнаходження: 01015, місто Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх) (надалі – Фінансова Установа).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є популяризація та просування фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на ринку фінансових послуг в Україні, формування і підтримання стабільного рівня зацікавленості та обізнаності споживачів щодо отримання послуг під торговельною маркою «MONEYVEO» в Україні.

2.2. Участь в Акції є безкоштовною: Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України*, за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО (далі – Територія Акції). *за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13.04.2014). Це тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції.

3.2. Період проведення акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 лютого 2017 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 28 лютого 2017 року включно (далі – Період проведення Акції). Період проведення може бути змінений Фінансовою Установою у будь-який час проведення Акції за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, які не передбачались та не могли бути передбачені Фінансовою Установою на дату оголошення Акції.

4. Учасники Акції:

4.1. Учасниками Акції є повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на території України, за винятком осіб, визначених п. 4.3.

4.2. Учасник Акції повинен бути клієнтом, споживачем фінансових послуг ТМ «MONEYVEO».

4.3. Працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають з ними в родинних зв'язках, а також інші пов’язані особи, до участі в Акції не допускаються.

5. Заохочення Акції:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним потенційним Учасником Акції особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі в Акції та безвідкличної згоди з цими Офіційними правилами. Всім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день упродовж усього Періоду її проведення, скориставшись промокодом.

5.2. Участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Офіційними правилами та гарантує їх безумовне виконання та дотримання;

5.2.2. свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку його персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

5.2.3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання згоди на включення своїх даних до баз персональних даних Фінансової Установи. Також він підтверджує, що є повідомленим про включення його даних до таких баз, а також про мету збору цих даних та осіб, яким передаються або можуть бути передані ці дані за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції:

6.1. Під час проведення Акції Учасники отримують промокод, розміщений у «живій» стрічці офіційних сторінок ТМ «MONEYVEO» у соціальних мережах. Такий промокод є єдиним для всіх Учасників Акції.

6.2.Промокод використовують Учасники Акції під час оформлення кредиту, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.3. Використання промокоду Учасником Акції не обмежене за кількістю використань протягом періоду проведення акції (друге та наступні використання промокоду можливі лише за умови повного погашення діючого кредиту).

6.4. Умови надання Кредиту за Акцією «Лютий з Манівео» не сумуються з умовами інших Акцій ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.5. Для кредитів, що були отримані відповідно до умов цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку користування коштами. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за кредитом, розмір якої зазначається у п.4.5. Договору кредитування, укладеного з Учасником Акції.

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

7.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити Акцію, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу цих змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Учасником Акції після його одержання, за неможливість Учасником Акції скористатись Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

7.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.