Акции


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 22.05.2017 р. №22/05

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «Суперзнижка 50% від Moneyveo»
для користувачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці правила (надалі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Суперзнижка 50% від Moneyveo» – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг, що передбачає встановлення спеціальних умов кредитування (процентної ставки) для визначеної умовами цих Правил категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO») (надалі – Акція).

Визначення термінів:

Промокод – це набір символів, активуючи які Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», отримує кредит за зниженою на 50% (п’ятдесят процентів) процентною ставкою від ставки, встановленої для клієнтів Фінансової Установи.

Учасник першої групи – клієнт ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», який має один кредит, закритий до 31 грудня 2016 року (включно).

Учасник другої групи – клієнт ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», який має два кредити, закриті до 31 грудня 2016 року (включно).

1. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх) (надалі – Фінансова Установа).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є: популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на ринку фінансових послуг в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг під торговельною маркою «MONEYVEO» в Україні.

2.2. Участь в Акції є безкоштовною: Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України*, окрім тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО (далі – Територія Акції). *за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13.04.2014). Це тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення тут Акції.

3.2. Період проведення Акції для Учасників першої групи: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 23 травня 2017 року до 23 годин 59 хвилин за київським часом 31 травня 2017 року включно. Період проведення Акції для Учасників другої групи: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 24 травня 2017 року до 23 годин 59 хвилин за київським часом 31 травня 2017 року включно. Фінансова Установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції.

4. Учасники Акції:

4.1. Загальні умови участі в Акції:

4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її території, за винятком осіб, визначених п. 4.1.3.

4.1.2. Учасник Акції повинен бути клієнтом, фінансових послуг ТМ «MONEYVEO».

4.1.3. Працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають з ними в родинних зв'язках, а також інші пов’язані особи, до участі в Акції не допускаються.

4.2. Учасник першої групи, який отримав Заохочення (промокод) в СМС повідомленні та/або в листі на e-mail, не має права на отримання Заохочення для Учасників другої групи.

4.3. Для отримання промокоду Учасник Акції повинен відповідати або вимогам до Учасників першої групи, або вимогам до Учасників другої групи.

5. Заохочення Учасників Акції:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Офіційними Правилами.

5.2. Участю в Акції особа підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Офіційними Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

5.2.3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на включення персональних даних до баз даних Фінансової Установи;

5.2.4. що є повідомленою про включення до таких баз, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким передаються або можуть бути передані дані за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції:

6.1. Під час проведення Акції Учасники отримують можливість оформлення кредиту відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на спеціальних умовах (за зниженою процентною ставкою) у відповідності до цих Правил.

6.2. Усім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день упродовж усього Періоду її проведення, скориставшись промокодом, отриманим від Фінансової Установи в СМС повідомленні та/або e-mail листі.

6.3. Промокод використовують Учасники Акції під час оформлення кредиту, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.4. Використання промокоду Учасником Акції можливе тільки один раз протягом Періоду проведення Акції.

6.5. З моменту отримання промокоду Учасник Акції відповідає за його збереження.

6.6. Промокод не підлягає поверненню та не видається у грошовому еквіваленті.

6.7. Умови надання кредиту за Акцією «Суперзнижка 50% від Moneyveo» не сумуються з іншими Акціями ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.8. Для кредитів, отриманих на умовах цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку користування коштами. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за кредитом, розмір якої зазначається п. 4.5. Договору кредитування, укладеного з Учасником Акції.

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

7.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Учасником Акції після його одержання, за неможливість Учасником Акції скористатись Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

7.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.