brogress-bar

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, (надалі-«Клієнт»), виступаючи в якості суб'єкта персональних даних справжнім надаю ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі - " Товариство"), згоду на обробку своїх персональних даних у порядку і на умовах, викладених в цій згоді.

1. Клієнт надає дає згоду на обробку Товариством своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних в наступних цілях:

 • виконання Договору позики;
 • пропозиції продуктів і послуг Товариства;
 • надання знижок і пільгових умов надання позик;
 • обслуговування позичальників та осіб, що подають заявку на отримання позик (клієнтів) Товариства;
 • просування послуг Товариства.
2. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода:
 • прізвище, ім'я та по батькові;
 • адреса реєстрації і фактичного проживання;
 • місце народження;
 • дата, місяць і рік народження;
 • громадянство;
 • фотографія документа, що посвідчує особу (далі «Паспорт»);
 • ідентифікаційний номер платника податків;
 • найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу;
 • номер мобільного телефону;
 • адреса електронної пошти;
 • інша інформація, що міститься в документах, наданих Позичальником Товариству (далі - "Персональні дані").

3. Обробка Персональних даних Товариством здійснюватиметься з метою виконання укладеного Договору Позики.

4. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці Товариством визначається Товариством відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство здійснює збір персональних даних в цілях, зазначених вище.

5. Фактом використання сайту Товариства Клієнт підтверджує, що він як суб'єкт персональних даних надає ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій, банківським установам, фінансовим установам, органам державної влади, операторам мобільного зв'язку, будь-яким третім особам, з якими Товариство перебуває в договірних відносинах, та/або які забезпечують можливість Товариства здійснювати свої зобов’язання за Договором та/або чинним законодавством України), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки та за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.

6. Товариство здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використання таких засобів.

7. Справжня згода на обробку персональних даних надається строком на 5 (п'ять) років з дати її надання, або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством

8. Підтверджую, що, я проінформований (а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», ціллю обробки даних і особах, яким такі дані передаються, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ДАНИХ

Клієнт надає згоду на оброблення та передачу операторами мобільного зв'язку Товариству телекомунікаційних даних, зібраних стосовно номерів телефонів вказаних в заявці, з метою виконання укладеного Договору Позики.

Особистий кабінет