ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

            Я,  (надалі-«Клієнт»), справжнім надаю ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі - " Товариство"), згоду на обробку своїх персональних даних у порядку і на умовах, викладених в цій згоді.   

1. Клієнт надає дає згоду на обробку Товариством своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних в наступних цілях:

            - виконання Договору позики;

            - пропозиції продуктів і послуг Товариства;

            - надання знижок і пільгових умов надання позик;

            - обслуговування позичальників та осіб, що подають заявку на отримання позик (клієнтів) Товариства;

            - просування послуг Товариства. 

2. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода:

      - прізвище, ім'я та по батькові;

      - адреса реєстрації і фактичного проживання;

      - місце народження;

      - дата, місяць і рік народження;

      - громадянство;

      - фотографія документа, що посвідчує особу (далі «Паспорт»);

      - ідентифікаційний номер платника податків;

            - найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу;

      - номер мобільного телефону;

      - адреса електронної пошти;

            - інша інформація, що міститься в документах, наданих Позичальником Товариству (далі - "Персональні дані").

3 . Обробка Персональних даних Товариством здійснюватиметься з метою виконання укладеного Договору Позики.

4. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці Товариством  визначається Товариством відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство здійснює збір персональних даних в цілях, зазначених вище.

5. Фактом використання сайту Товариства Клієнт підтверджує, що він як суб'єкт персональних даних надає ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, юридичним консультантам і колекторам), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки та за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.  

6. Товариство здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використання таких засобів.                    

7.  Справжня згода на обробку персональних даних  не обмежена терміном дії.                

8. Підтверджую, що, я проінформований (а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», ціллю обробки даних і особах, яким такі дані передаються, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини.