ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, (надалі «Клієнт»), виступаючи в якості суб'єкта персональних даних, надаю ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (надалі «Товариство»):

 

1. Згоду на обробку Товариством моїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних з наступною метою:

 • прийняття Товариством рішення щодо укладення договору Кредиту;
 • здійснення ідентифікації для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 • надання мені пропозицій продуктів і послуг Товариства;
 • надання мені знижок і пільгових умов надання позик;
 • аналіз моїх даних та моє обслуговування як Клієнта Товариства;
 • просування послуг Товариства;
 • отримання мною фінансової інформації;
 • отримання мною інформаційних повідомлень від Товариства з використанням наступних каналів зв'язку (в тому числі, але не виключно): смс-повідомлення, push-повідомлення, електронна пошта (email) та каналу перевірених повідомлень Viber;
 • з іншою метою, що не суперечить Закону України «Про захист персональних даних» (надалі «Закон»).

2. Перелік персональних даних, на обробку яких я надаю згоду:

 • прізвище, ім'я та по батькові;
 • адреса місця реєстрації і фактичного проживання;
 • місце народження;
 • дата, місяць і рік народження;
 • громадянство;
 • фотографія документа, що посвідчує особу або моя особиста фотографія;
 • ідентифікаційний номер платника податків та паспортні дані;
 • найменування та реквізити роботодавця або навчального закладу;
 • номер мобільного телефону;
 • адреса електронної пошти;
 • інша інформація, що надається мною Товариству та підпадає під визначення персональних даних.

3. Обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці Товариством визначається відповідно до Закону.

4. Фактом погодження та надання цієї Згоди є проставлення мною відмітки у електронній формі під цією Згодою, що є підтвердженням того, що я, як суб'єкт персональних даних, надаю ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень відповідно до вимог Закону. У процесі обробки Товариство має право передавати отримані персональні дані третім особам (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій, банківським установам, фінансовим установам, органам державної влади, операторам мобільного зв'язку, будь-яким третім особам, з якими Товариство перебуває в договірних відносинах або може в них увійти в майбутньому), за умови дотримання такими третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.

5. Товариство здійснюватиме обробку Персональних даних з використанням засобів автоматизації, а також без використання таких засобів.

6. Згода на обробку персональних даних надається строком на 5 (п'ять) років з дати її надання, або на інший строк, якщо такий передбачений законодавством.

7. Підтверджую, що я проінформований (а) про свої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», метою обробки даних, а також про той факт, що мої персональні дані включені до бази персональних даних «Клієнти», власником якої є ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», що також є суб'єктом первинного фінансового моніторингу в розумінні Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", і, у зв’язку з цим, я не потребую подальшого письмового інформування про вказані вище обставини та інші дії, які можуть бути вчинені з моїми персональними даними.

Я, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних, повідомлений Товариством про зобов'язання останнього як суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час здійснення ідентифікації обробляти  мої персональні дані для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ДАНИХ

Також надаю згоду на оброблення та передачу операторами мобільного зв'язку Товариству даних щодо наданих телекомунікаційних послуг, зібраних стосовно номерів телефонів вказаних в заявці.

Кредит Menu

Увійти

Особистий кабінет