Акції


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 07 липня 2017 р. № 07/07-1

ОФІЦІЙНІ УМОВИ
Постійно діючої програми із залучення нових клієнтів
під умовною назвою «Приведи друга»
для користувачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці Умови (надалі – Умови) встановлюють порядок та деталі постійно діючої програми «Приведи друга» – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг, що передбачає виплату в розмірі 100 грн визначеній цими Умовами категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO») (надалі – Програма).

Визначення термінів:

Виплата – це грошові кошти в розмірі 100 (сто) гривень на картку, що отримує Учасник 1 Програми.

Учасник – клієнт ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», який відповідає загальним та спеціальним Умовам учасника Програми.

Учасник 1 – особа, зареєстрована на офіційному сайті ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», за рекомендацією якої Учасник 2 оформлює кредит у ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

Учасник 2 – новий клієнт, який оформлює свій перший кредит у ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» за рекомендацією Учасника 1.

Новий клієнт – особа, яка раніше не була клієнтом ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», і вперше отримує кредит в її сервісі онлайн кредитування.

Соціальні мережі – під соціальними мережами розуміються такі мережі як Facebook та Google+. Вони дозволяють користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати списки користувачів, з якими вони мають зв'язки, та мають можливість переглядати власний список контактів і списки інших користувачів всередині мережі.

Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються для користувача сервісу онлайн кредитування ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» в момент його реєстрації на Сайті товариства. Через Особистий кабінет Заявник/Позичальник може взаємодіяти з Товариством, має постійний доступ до Графіка розрахунків за кредитами, які отримує в сервісі, та до іншої інформації/документів, пов'язаних з обслуговуванням у Товаристві. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна і Пароля на Сайті товариства.

1. Організатор та Виконавець Програми:

Організатором та Виконавцем Програми є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцерозташування: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх) (надалі – Фінансова Установа).

2. Мета Програми:

2.1. Метою Програми є популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг під торговельною маркою «MONEYVEO».

2.2. Участь у Програмі є безкоштовною: Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь у Програмі. Ця Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом.

3. Територія (місце) та період проведення Програми:

3.1. Програма проводиться на всій території України*, окрім тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО (далі – Територія Програми). *за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13.04.2014). Це тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Програми гарантувати належне проведення тут Програми.

3.2. Період проведення Програми: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 08 липня 2017 року на невизначений термін (далі – Період проведення Програми). Фінансова Установа може змінити Період проведення Програми на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачалися та не могли бути передбачені на дату оголошення проведення Програми.

4. Учасники Програми:

4.1. Загальні умови участі в Програмі:

4.1.1. Учасниками Програми можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її території, за винятком осіб, визначених п. 4.1.3.

4.1.2. Працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають з ними в родинних зв'язках, а також інші пов’язані з ними особи, до участі в Програмі не допускаються.

4.2. Спеціальні умови участі в Програмі:

4.2.1. Учасник 1 Програми повинен бути зареєстрованим на сайті Фінансової Установи та надіслати email чи СМС з Особистого кабінету або розмістити посилання у «живій» стрічці в соціальній мережі чи на будь-якому іншому онлайн ресурсі з рекомендацією отримати кредит у ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

4.2.2. Учасник 2 – особа, яка перейде з email, СМС-повідомлення або за посиланням на сайт Фінансової Установи, зареєструється на ньому та отримає кредит у її сервісі.

5. Заохочення Учасників Програми:

5.1. Рішення про участь у Програмі є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Офіційними Умовами.

5.2. Участю в Програмі особа підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Офіційними Умовами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

5.2.3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на їх включення до баз даних Фінансової Установи;

5.2.4. що є повідомленою про включення до таких баз, а також про мету їх збору та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що це відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови проведення Програми:

6.1. Під час проведення Програми Учасник 1 отримує Виплату в розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок на картку, яку заздалегідь зареєстрував у сервісі.

6.2. Учасник 1 дізнається про можливість отримати виплату з повідомлення, яке Фінансова Установа надсилає йому на email. Після цього він отримує грошові кошти, обравши в Особистому кабінеті на Сайті Фінансової Установи вкладку «Партнерська програма», далі – «Ваш баланс», і натиснувши кнопку «Отримати». Протягом 3-х днів після цього Фінансова Установа перераховує кошти на картковий рахунок Учасника 1.

6.3. Для Учасника 1 не встановлюється жодних обмежень за кількістю запрошень Учасників 2 у рамках Програми. Кількість Виплат, відповідно, залежить від кількості Учасників 2, які отримають у сервісі Фінансової Установи кредит за рекомендацією Учасника 1.

6.4. Учасник 2 оформлює кредит на умовах постійної пропозиції «Кредит під 0%». Під словосполученням «кредит під 0%» слід розуміти процентну ставку 0,01% (нуль цілих нуль одна сота) на день від суми кредиту.

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Умов та порядку проведення Програми здійснюється шляхом розміщення Умов на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

7.2. Організатор має право змінювати Умови Програми, в тому числі припинити її проведення чи змінити Період проведення Програми, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

7.4. Організатор Програми не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Програми одержаної ним Виплати, за неможливість скористатись Виплатою з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такої Виплати.

7.5. Усі результати Програми є остаточними й оскарженню не підлягають.