Акції


ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ № 31/10-1 від 31.10.2017 р.
Директор ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога»
М.С. Лизанець

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА рекламної акції «Cashback від Moneyveo»
для споживачів фінансових послуг
ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці правила (надалі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Cashback від Moneyveo» – спеціального маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг, які надає ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO»). Вони діють для визначеної цими Правилами категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO») (надалі – Акція) та передбачають встановлення спеціальних умов кредитування і надання Учасникам Заохочення у грошовому еквіваленті у розмірі 300 грн.

1. Визначення термінів:

Учасник – клієнт ТОВ «Манівео Швидка Фінансова Допомога», який відповідає загальним та спеціальним умовам Учасника Акції.

Заохочення – це грошові кошти у розмірі 300 (триста) гривень, що отримує на поточний/картковий рахунок Учасник Акції.

Заявка – документ встановленої Фінансовою Установою форми, який заповнюється на Сайті товариства, і виражає намір Учасника отримати грошові кошти.

Особистий кабінет – сукупність захищених сторінок, що формуються для користувача сервісу онлайн-кредитування ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» у момент його реєстрації на Сайті товариства. Через Особистий кабінет Заявник/Позичальник може взаємодіяти з Товариством, має постійний доступ до Графіка розрахунків за кредитами, які отримує в сервісі, та до іншої інформації/документів, пов'язаних з обслуговуванням у Товаристві. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна і Пароля на Сайті товариства.

2. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцерозташування: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх) (надалі – Фінансова Установа).

3. Мета Акції:

3.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг під торговельною маркою «MONEYVEO».

3.2. Участь в Акції є безкоштовною: Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом.

4. Територія (місце) та період проведення Акції:

4.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції). *за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/а від 07.10.2014 «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення»). Це тимчасове вимушене обмеження, що діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати тут належне її проведення.

4.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини 6 листопада 2017 року до 23 години 59 хвилин 12 листопада 2017 року за київським часом включно (далі за текстом – Період проведення).

Фінансова Установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції, у порядку, визначеному п. 7.2. цих Правил.

5. Учасники Акції:

5.1. Загальні умови участі в Акції:

5.1.1. В Акції можуть брати участь повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні громадяни України, які проживають на території України (за винятком осіб, визначених п. 5.1.2.). Фінансова Установа не зобов’язана перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

5.1.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники Фінансової Установи, задіяні у підготовці та проведенні Акції (у т.ч. їхні близькі та родичі – чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

5.1.3. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням кожного потенційного Учасника особисто, яке здійснюється, виходячи з власних міркувань щодо участі в Акції та беззастережної згоди з цими Правилами. Усім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день упродовж усього Періоду її проведення.

5.2. Спеціальні умови участі в Акції:

5.2.1. Учасником Акції може бути особа, яка має один або більше закритих кредитів у Фінансовій Установі та отримала від неї на електронну адресу та номер мобільного телефону, що раніше надавала у Заявці, лист-запрошення узяти участь в Акції.

6. Умови проведення Акції:

6.1. Датою розсилки листа-запрошення Фінансовою Установою на електронні адреси та номери мобільних телефонів Учасників є перший день, зазначеного Періоду проведення Акції в п. 4.2. Правил.

6.2. У Період проведення Акції, зазначений у листі та визначений п. 4.2. цих Правил, Учасник повинен оформити кредит на строк 30 днів, на суму від 2 500 грн.

6.3. Учасник повинен повністю погасити кредитну заборгованість у день закінчення дії договору.

6.4. Учасник, який достроково повністю або частково сплатив кредитну заборгованість, не має права на отримання Заохочення.

6.5. Для кредитів, отриманих відповідно до умов цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку кредитування. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється процентна ставка за користування кредитом, розмір якої визначається договором кредитування, укладеним з Учасником Акції.

7. Заохочення Учасників Акції:

7.1. Учасники, які виконають Правила проведення Акції, отримають Заохочення – грошову винагороду в розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 копійок) (сума вказана після вирахування податків та зборів, які підлягають утриманню та сплаті податковим агентом згідно вимог Податкового Кодексу України). Заохочення буде перераховане у безготівковому вигляді на поточний/картковий рахунок Учасника, вказаний в Заявці при оформленні кредиту, протягом 1 (одного) календарного місяця з моменту погашення кредиту. На прохання Учасника, отримане від нього до моменту перерахування Заохочення, грошову винагороду може бути перераховано на інший поточний/картковий рахунок, який буде належним чином верифікований в Особистому кабінеті Учасника.

7.2. Про надходження коштів Учасник отримає повідомлення на мобільний телефон, вказаний у його Заявці.

8. Інші умови:

8.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

8.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її чи продовжити Період проведення, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

8.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

8.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції отриманого ним Заохочення, за неможливість скористатися Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

8.5. Усі результати Акції є остаточними та попередньо погодженими Учасниками Акції.