Акції


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 16.06.2017 р. № 16/06

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «Facebook-фан»
для споживачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці правила (надалі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Facebook-фан» – маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг, який передбачає встановлення спеціальних умов кредитування (процентної ставки) для визначеної умовами цих Правил категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO») (надалі – Акція).

Визначення термінів:

Промокод – це набір символів, при активуванні яких Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», отримує кредит за зниженою на 30% (тридцять процентів) процентною ставкою від ставки, встановленої для клієнтів Фінансової установи.

1. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код за ЄДРПОУ 38569246; місцезнаходження: 01015, місто Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх) (надалі – Фінансова установа).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є: популяризація та просування фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на ринку фінансових послуг в Україні, формування та підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності споживачів щодо отримання послуг під торговельною маркою «MONEYVEO».

2.2. Участь в Акції є безкоштовною: Фінансова установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України*, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО (далі – Територія Акції). *за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13.04.2014). Це тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати там належне проведення Акції.

3.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 19 червня 2017 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 30 червня 2017 року включно (далі – Період проведення Акції). Період проведення може бути змінений Фінансовою установою на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, які не передбачалися та не могли бути передбачені Фінансовою установою на дату оголошення Акції.

4. Учасники Акції:

4.1. Учасниками Акції є повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її території, за винятком осіб визначених п. 4.3.

4.2. Учасник Акції повинен бути клієнтом, споживачем фінансових послуг, що надаються під ТМ «MONEYVEO».

4.3. Працівники Фінансової установи та особи, які перебувають з ними в родинних зв'язках, а також інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.

5. Заохочення Учасників Акції:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Офіційними правилами. Усім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день упродовж усього Періоду її проведення, скориставшись промокодом.

5.2. Участю в Акції кожен особа підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Офіційними правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку її персональних даних, які стали відомі Фінансовій установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

5.2.3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання згоди на включення своїх персональних даних до баз персональних даних Фінансової установи.

5.2.4. також Учасник Акції підтверджує, що він проінформований про включення його даних до таких баз і про мету збору цих даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції:

6.1. Під час проведення Акції Учасники отримують Промокод, розміщений у «живій» стрічці офіційної сторінки Фінансової установи у соціальній мережі Facebook. Він є єдиним для всіх Учасників Акції.

6.2. Промокод використовують Учасники Акції при оформленні кредиту, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.3. Учасник Акції може використовувати Промокод необмежену кількістю разів протягом Періоду проведення Акції, але друге та наступні використання можливі лише за умови повного закриття діючого кредиту.

6.4. Умови надання кредиту за Акцією «Facebook-фан» не сумуються з умовами інших Акцій ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.5. Для кредитів, оформлених відповідно до умов цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку кредитування. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за користування коштами, розмір якої зазначається у п. 4.5. Договору кредитування, укладеного з Учасником Акції.

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової установи www.moneyveo.ua, а також за номером 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

7.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, у тому числі достроково припинити або продовжити її проведення, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою установою.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Учасником Акції після його одержання, за неможливість Учасником Акції скористатися Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

7.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.