Акції


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 02 березня 2018 р. № 02/03-1

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою
«Опитування про досвід користування онлайн-кредитами»
для користувачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці Офіційні правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Опитування про досвід користування онлайн-кредитами» (далі – Акція) – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг, що передбачає спеціальні умови кредитування (процентну ставку) для визначеної Правилами категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – Фінансова Установа).

Визначення термінів:

Промокод – це набір символів, активуючи який Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та цих Правил, отримує можливість оформити кредит за зниженою на 50% (п’ятдесят процентів) ставкою від його ставки у Фінансовій Установі. Кількість анкет обмежена: 2500 штук для Учасників 1 та 2500 штук – для Учасників 2.

Анкета – структурно організований набір запитань, пов'язаних з основною метою дослідження.

Заявка – документ встановленої Фінансовою Установою форми, що заповнюється на сайті Товариства і демонструє намір Учасника Акції отримати грошові кошти у кредит у Фінансовій Установі.

Учасник – клієнт ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», який відповідає загальним та спеціальним умовам учасника Акції.

Учасник 1 – це особа, яка має лише один закритий кредит у Фінансовій Установі.

Учасник 2 – це особа, яка має два і більше закритих кредитів у Фінансовій Установі.

1. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцерозташування: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг під ТМ «MONEYVEO», а також проведення опитування серед Учасників задля з’ясування їх досвіду користування онлайн-кредитами та сервісом онлайн-кредитування Фінансової Установи зокрема.

2.2. Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції). *за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/а від 07.10.2014 «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення»). Ці тимчасові вимушені обмеження встановлені виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати тут належне проведення Акції.

3.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 09 березня 2018 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 21 березня 2018 року включно (далі – Період проведення Акції).

3.3. Фінансова Установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачалися та не могли бути передбачені на дату її оголошення, у порядку, передбаченому п. 7.2. цих Правил.

4. Учасники Акції:

4.1. Загальні умови участі в Акції:

4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (з 18 років), повністю дієздатні фізичні особи, які є громадянами України та проживають на її території, за винятком осіб, визначених п. 4.1.3.

4.1.2. Учасниками Акції можуть бути ті особи, які на Період проведення Акції є споживачами фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

4.1.3. Працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають із ними в родинних зв'язках, а також інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.

4.2. Спеціальні умови участі в Акції:

4.2.1. Учасниками Акції можуть бути тільки ті особи, які мають один або більше закритих кредитів у Фінансовій Установі та у повному обсязі виконали умови за своїми кредитними договорами з нею.

5. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

5.2. Участю в Акції особа підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

5.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на їх включення до баз даних Фінансової Установи;

5.2.4. що є повідомленою про включення до баз Фінансової установи, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції та використання Промокоду:

6.1. Період проведення Акції визначено п. 3.2. Правил.

6.2. Перший день проведення Акції збігається з датою надсилання Фінансовою Установою на електронні адреси, вказані у Заявках потенційних Учасників, листів із повідомленням про Акцію та запрошенням узяти в ній участь.

6.2.1. Протягом Періоду проведення Акції Учасник 1 також отримає на номер телефону, зареєстрований у Фінансовій Установі, SMS-повідомлення із запрошенням узяти участь Акції.

6.3. Кожен Учасник, який надішле повністю заповнену Анкету, отримає на свою електронну адресу Промокод на знижку 50% (п’ятдесят процентів) від ставки, встановленої для нього у Фінансовій Установі.

6.4. Фінансова Установа надішле Промокоди до 21 березня 2018 року на електронні адреси, що раніше були вказані в Заявці Учасників Акції, які виконають умови Акції визначені п. 6.3. цих Правил.

6.5. Учасник може скористатися Промокодом під час оформлення кредиту у Фінансовій Установі три рази до 30 червня 2018 року включно. Промокод вважається використаним у разі оформлення кредитного договору за процентною ставкою, що враховує знижку, встановлену Промокодом.

6.6. Промокод використовують Учасники Акції під час оформлення кредиту, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та цих Правил.

6.7. Умови надання кредиту за Акцією «Опитування про досвід користування онлайн-кредитами» не додаються до умов інших акцій Фінансової Установи.

6.8. Для кредитів, отриманих на умовах цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку користування коштами. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за користування кредитом, розмір якої зазначається договором кредитування, укладеним з Учасником Акції.

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

7.2. Фінансова Установа має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності за подальше використання Учасником Акції одержаного ним Промокоду, за неможливість скористатися Промокодом з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Промокоду.

7.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.