Акції


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 29 січня 2018 р. № N 29/01-2

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «Тиждень знижок до Масляної»
для користувачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці Офіційні правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Тиждень знижок до Масляної» (далі – Акція) – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг, що передбачає спеціальні умови кредитування (процентної ставки) для визначеної Правилами категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – Фінансова Установа).

Визначення термінів:

Промокод – це набір символів, активуючи який Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та цих Правил, отримує можливість оформити кредит за зниженою процентною ставкою від його ставки у Фінансовій Установі.

Промокод 1 надає знижку в розмірі 30% (тридцять процентів).

Промокод 2 надає знижку в розмірі 50% (сорок процентів).

Заявка – документ встановленої Фінансовою Установою форми, який заповнюється на Сайті товариства і визначає намір Учасника отримати грошові кошти у кредит у сервісі Moneyveo.

Учасник – клієнт ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», який відповідає загальним та спеціальним умовам Учасника Акції.

1. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцерозташування: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг під ТМ «MONEYVEO».

2.2. Участь в Акції є безкоштовною, Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції). *за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/а від 07.10.2014 року «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення»). Ці вимушені тимчасові обмеження діють виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати тут належне проведення Акції.

3.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 13 лютого 2018 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 18 лютого 2018 року включно.

Фінансова Установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції, в порядку, передбаченому п. 7.2. даних Правил.

4. Учасники Акції:

4.1. Загальні умови участі в Акції:

4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її території, за винятком осіб, визначених п. 4.1.3.

4.1.2. Учасниками Акції можуть бути ті особи, які на період її проведення є споживачами фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

4.1.3. Працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають з ними у родинних зв'язках, а також інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.

4.2. Спеціальні умови участі в Акції:

4.2.1. Учасниками Акції можуть бути особи, які мають один або більше закритих кредитів у Фінансовій Установі та у повному обсязі виконали умови за своїми кредитними договорами з Фінансовою Установою.

4.2.2. Додаткові вимоги до Учасників: Промокод 1 отримають особи, які востаннє оформлювали кредит у Фінансовій Установі у період з 11 листопада 2017 року до 11 лютого 2018 року. Промокод 2 отримають особи, які востаннє оформлювали кредит у Фінансовій Установі у період з 1 серпня 2017 року до 10 листопада 2017 року.

5. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

5.2. Участю в Акції особа підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

5.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання згоди на їх включення до баз даних Фінансової Установи;

5.2.4. що є повідомленою про включення до баз Фінансової Установи, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься згідно з чинним законодавством України.

6. Умови проведення Акції та використання Промокоду:

6.1. Період проведення Акції визначено у п. 3.2. Правил.

6.2. Промокод вважається використаним у разі оформлення кредиту за процентною ставкою, що враховує знижку, встановлену Промокодом для Учасників у Період проведення Акції.

6.3. Датою розсилання Учасникам Промокоду є перший день зазначеного Періоду проведення Акції.

6.4. Під час Акції кожен Учасник отримує Промокод на електронну адресу, яку він раніше вказував у Заявці на кредит у Moneyveo. Промокод надає знижку на процентну ставку за користування кредитом, починаючи з моменту отримання Учасником грошових коштів із застосуванням Промокоду.

6.5. Промокод використовують Учасники Акції під час оформлення кредиту, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та цих Правил.

6.6. Учасник Акції може використати Промокод протягом Періоду проведення Акції лише один раз.

6.7. Умови надання кредиту за Акцією «Тиждень знижок до Масляної» не додаються до умов інших Акцій Фінансової Установи.

6.8. Для кредитів, отриманих відповідно до умов цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку кредитування. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за користування кредитом, розмір якої зазначається договором кредитування, укладеним з Учасником Акції.

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

7.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

7.4. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції одержаного ним Промокоду, за неможливість скористатися Промокодом з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Промокоду.

7.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.