Акції


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 21.04.2017 р. №21/04

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «Весняні бонуси від Манівео»
для споживачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO»)

Ці правила (надалі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Весняні бонуси від Манівео» – маркетингового заходу для споживачів фінансових послуг, який передбачає встановлення спеціальних умов споживчого кредитування (процентної ставки) для визначеної умовами цих Правил категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO») (надалі – Акція).

Визначення термінів:

Промокод – це набір символів, активуючи які Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», отримує кредит за зниженою на 50% (п’ятдесят процентів) процентною ставкою від ставки, встановленої для клієнтів Фінансової Установи.

Промокод-2 – це набір символів, активуючи які Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», отримує кредит за зниженою на 70% (сімдесят процентів) процентною ставкою від ставки, встановленої для клієнтів Фінансової Установи.

Заявка – документ встановленої форми, який заповнюється на сайті Фінансової установи і виражає намір Заявника (учасника Акції) отримати кредит.

1. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код за ЄДРПОУ 38569246; місцезнаходження: 01015, місто Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх) (надалі – Фінансова Установа).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є: популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на ринку фінансових послуг в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності споживачів щодо отримання фінансових послуг під торговельною маркою «MONEYVEO» в Україні.

2.2. Участь в Акції є безкоштовною: Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України*, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО (далі – Територія Акції). *за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 13.04.2014). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції.

3.2. Період проведення Акції: з 00 годин 01 хвилини за київським часом 25 квітня 2017 року до 23 годин 59 хвилин за київським часом 30 квітня 2017 року включно (далі – Період проведення Акції). Період проведення може бути змінений Фінансовою Установою на будь-якому етапі проведення Акції за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені Фінансовою Установою на дату оголошення Акції.

4. Учасники Акції:

4.1. Загальні умови участі в Акції:

4.1.1. повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на території України, за винятком осіб, визначених п. 4.1.3.

4.1.2. Учасник Акції повинен бути клієнтом, споживачем фінансових послуг ТМ «MONEYVEO».

4.1.3. працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають з ними в родинних зв'язках, а також інші пов’язані особи, до участі в Акції не допускаються.

4.2. Спеціальні умови для участі в Акції для отримання Промокоду-1:

4.2.1. Учасник Акції повинен був направити заявку на отримання кредиту в період з 01 лютого 2017 року по 31 березня 2017 року, але з будь-яких причин не отримав його;

4.2.2. Учасник Акції не користувався фінансовими послугами ТМ “Moneyveo” з лютого 2017 року до початку проведення цієї Акції;

4.3. Спеціальні умови для участі в Акції для отримання Промокоду-2:

4.3.1. Учасник Акції не користувався фінансовими послугами ТМ “Moneyveo” з 2017 року до початку проведення цієї Акції;

4.3.2. Учасник Акції закрив хоча б один кредит у Фінансовій установі в 2016 році.

4.4. Учасник Акції, який отримав заохочення у вигляді смс повідомленням та/або e-mail листа з Промокодом-1 не має права на отримання смс повідомленням та/або e-mail листа з Промокодом-2 за цією Акцією.

4.5. Для отримання Промокоду-1 або Промокоду-2 Учасник акції повинен відповідати загальним та спеціальним умовам участі в Акції для отримання відповідного Промокоду (Промокод-1 та Промокод-2).

5. Заохочення Учасників в Акції:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним потенційним Учасником Акції особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі у Акції та безвідкличної згоди з цими Офіційними правилами. Всім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день упродовж усього Періоду її проведення, скориставшись особистим промокодом, надісланим Фінансовою установою у вигляді смс повідомлення та/або e-mail листа.

5.2. Участю в Акції кожен Учасник Акції підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Офіційними правилами та гарантує їх безумовне виконання та дотримання;

5.2.2. свою однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку його персональних даних, які стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

5.2.3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на включення своїх персональних даних до баз персональних даних Фінансової Установи.

5.2.4. що є повідомленим про включення до таких баз, а також про мету збору таких даних та осіб, яким передаються або можуть бути передані дані за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції:

6.1. Під час проведення Акції Учасники отримують можливість оформлення кредиту відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» за спеціальними умовами (процентною ставкою) у відповідності до цих Правил.

6.2. Промокод використовують Учасники Акції під час оформлення кредиту, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.3. Використання промокоду Учасником Акції можливе тільки один раз протягом періоду проведення цієї Акції.

6.4. З моменту отримання промокоду Учасник Акції відповідає за його збереження.

6.5. Промокод не підлягає поверненню та не видається у грошовому еквіваленті.

6.6. Умови надання Кредиту за Акцією «Весняні бонуси від Манівео» не сумуються з іншими Акціями ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.7. Для кредитів, що були отримані відповідно до умов цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку користування коштами. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за кредитом, розмір якої зазначається у п.4.5. Договору кредитування, укладеного з Учасником Акції.

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

7.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити термін дії, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Учасником Акції після його одержання, за неможливість Учасником Акції скористатись Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення.

7.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.