Акції


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 28 лютого 2018 р. № 28/02-1

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «Весна іде – знижки несе!»
для користувачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці Офіційні правила (далі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Весна іде – знижки несе!» (далі – Акція) – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг, що передбачає спеціальні умови кредитування (процентну ставку) для визначеної цими Правилами категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (далі – Фінансова Установа).

Визначення термінів:

Промокод – це набір символів, активуючи який Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та цих Правил, отримує можливість оформити кредит за зниженою процентною ставкою від його ставки у Фінансовій Установі. Кількість кожного виду Промокодів обмежена: по 2000 (дві тисячі) штук для кожної Соціальної мережі.

Промокод 1 дає можливість отримати кредит за ставкою, зниженою на 50% (п’ятдесят процентів). Надається у період, визначений п. 3.2.1. Правил.

Промокод 2 дає можливість отримати кредит за ставкою, зниженою на 30% (тридцять процентів). Надається у період, визначений п. 3.2.2. Правил.

Промокод 3 дає можливість отримати кредит за ставкою, зниженою на 50% (п’ятдесят процентів). Надається у період, визначений п. 3.2.3. Правил.

Промокод 4 дає можливість отримати кредит за ставкою, зниженою на 50% (п’ятдесят процентів). Надається у період, визначений п. 3.2.4. Правил.

Учасник – клієнт ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», який відповідає загальним та спеціальним умовам учасника Акції.

Соціальна мережа – під соціальними мережами розуміються мережі Facebook та Instagram. Кожна з них дозволяє користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати списки користувачів, з якими вони мають зв'язки, переглядати власний список зв’язків і списки інших користувачів соціальної мережі.

1. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцерозташування: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг під ТМ «MONEYVEO».

2.2. Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції).

*за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/а від 07.10.2014 «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення»). Це тимчасове вимушене обмеження встановлене виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати тут належне її проведення.

3.2. Період проведення Акції:

3.2.1. з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 березня 2018 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 04 березня 2018 року включно – розміщення Промокоду 1.

3.2.2. з 00 годин 01 хвилини за київським часом 05 березня 2018 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 31 березня 2018 року включно – розміщення Промокоду 2.

3.2.3. з 00 годин 01 хвилини за київським часом 19 березня 2018 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 23 березня 2018 року включно – розміщення Промокоду 3.

3.2.4. з 00 годин 01 хвилини за київським часом 25 березня 2018 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 27 березня 2018 року включно – розміщення Промокоду 4.

Фінансова Установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції.

4. Учасники Акції:

4.1. Загальні умови участі в Акції:

4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (з 18 років), повністю дієздатні фізичні особи, які є громадянами України та проживають на її території, за винятком осіб, визначених п. 4.1.3.

4.1.2. Учасниками Акції можуть бути ті особи, які на Період її проведення є користувачами фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

4.1.3. Працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають із ними у родинних зв’язках, а також інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.

4.2. Спеціальні умови участі в Акції:

4.2.1. Учасником Акції може бути будь-яка особа, зареєстрована в соціальній мережі Facebook або Instagram та підписана у ній на сторінку Фінансової Установи.

4.2.2. Учасники, які раніше не отримували кредити у Фінансовій Установі і хочуть скористатися Промокодом, отримують перший кредит на загальних підставах, визначених постійною пропозицією для всіх нових клієнтів – кредит під 0,01%, – а Промокод можуть використати під час оформлення наступного кредиту у Фінансовій Установі.

5. Згода Учасників на збір та обробку інформації:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Правилами.

5.2. Участю в Акції особа підтверджує:

5.2.1. ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

5.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на їх включення до баз даних Фінансової Установи;

5.2.4. що є повідомленою про включення до таких баз, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції та використання Промокоду:

6.1. Під час проведення Акції Учасники отримують Промокод, розміщений у «живій» стрічці офіційної сторінки ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» у соціальній мережі Facebook або Instagram. Він є єдиним для всіх Учасників Акції.

6.2. Промокод використовується під час оформлення кредиту, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.3. Промокод не обмежений за кількістю використань протягом Періоду проведення Акції (друге та наступні використання можливі лише за умови погашення поточного кредиту).

6.4. Умови надання кредиту за Акцією «Весна іде – знижки несе!» не додаються до умов інших акцій Фінансової Установи.

6.5. Для кредитів, оформлених відповідно до умов цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку кредитування. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за користування кредитом, розмір якої зазначається у договорі кредитування, укладеному з Учасником Акції.

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

7.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником отриманого ним Промокоду, за неможливість скористатися Промокодом з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Промокоду.

7.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.