Акції


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
наказ директора ТОВ «МАНІВЕО
ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
від 31 серпня 2017 р. № 31/08-1

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
рекламної акції під умовною назвою «Супервересень з Moneyveo!»
для користувачів фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
(ТМ «MONEYVEO»)

Ці правила (надалі – Правила) встановлюють порядок та умови проведення рекламної акції «Супервересень з Moneyveo!» – маркетингового заходу для користувачів фінансових послуг, що передбачає встановлення спеціальних умов кредитування (процентної ставки) для визначеної цими Правилами категорії клієнтів ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (ТМ «MONEYVEO») (надалі – Акція).

Визначення термінів:

Промокод – це набір символів, активуючи які Учасник Акції, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», отримує кредит за зниженою процентною ставкою, встановленою для клієнтів Фінансової Установи.

Промокод 1 дає можливість отримати кредит за процентною ставкою, зниженою на 30% (тридцять процентів) від ставки, встановленої для клієнта Фінансової Установи кредитним договором. Цей промокод надається в період, визначений п. 3.2.1. Правил.

Промокод 2 дає можливість отримати кредит за процентною ставкою, зниженою на 50% (п’ятдесят процентів) від ставки, встановленої для клієнта Фінансової Установи кредитним договором. Цей промокод надається в період, визначений п. 3.2.2. Правил.

Промокод 3 дає можливість отримати кредит за процентною ставкою, зниженою на 70% (сімдесят процентів) від ставки, встановленої для клієнта Фінансової Установи кредитним договором. Цей промокод надається в період, визначений п. 3.2.3. Правил.

Промокод 4 дає можливість отримати кредит за процентною ставкою, зниженою на 50% (п’ятдесят процентів) від ставки, встановленої для клієнта Фінансової Установи кредитним договором. Цей промокод надається в період, визначений п. 3.2.4. Правил.

Промокод 5 дає можливість отримати кредит за процентною ставкою, зниженою на 70% (сімдесят процентів) від ставки, встановленої для клієнта Фінансової Установи кредитним договором. Цей промокод надається в період, визначений п. 3.2.5. Правил.

Учасник – клієнт ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА», який відповідає загальним та спеціальним умовам учасника Акції.

Соціальна мережа – під соціальними мережами розуміються мережі Facebook та Instagram. Кожна з цих мереж дозволяє користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати списки користувачів, з якими вони мають зв'язки, переглядати власний список зв’язків і списки інших користувачів даної соціальної мережі.

1. Організатор та Виконавець Акції:

Організатором та Виконавцем Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» (код ЄДРПОУ 38569246; місцерозташування: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15-Б, перший поверх) (надалі – Фінансова Установа).

2. Мета Акції:

2.1. Метою Акції є: популяризація та просування послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» на фінансовому ринку в Україні, формування і підтримка стабільного рівня зацікавленості та обізнаності користувачів щодо отримання фінансових послуг під ТМ «MONEYVEO».

2.2. Участь в Акції є безкоштовною: Фінансова Установа не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Територія (місце) та період проведення Акції:

3.1. Акція проводиться на всій території України* (далі – Територія Акції). *за винятком Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Наказу Антитерористичного центру при Службі безпеки України № 33/6/а від 07.10.2014 «Про визначення районів проведення антитерористичної операції та термінів її проведення»). Це тимчасове вимушене обмеження, що діє виключно з міркувань безпеки мешканців вказаних регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця Акції гарантувати тут належне її проведення.

3.2. Період проведення Акції:

3.2.1. з 00 годин 01 хвилини за київським часом 01 вересня 2017 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 30 вересня 2017 року включно – розміщення Промокоду 1.

3.2.2. з 00 годин 01 хвилини за київським часом 06 вересня 2017 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 12 вересня 2017 року включно – розміщення Промокоду 2.

3.2.3. з 00 годин 01 хвилини за київським часом 18 серпня 2017 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 22 вересня 2017 року включно – розміщення Промокоду 3.

3.2.4. з 00 годин 01 хвилини за київським часом 24 вересня 2017 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 28 вересня 2017 року включно – розміщення Промокоду 4.

3.2.5. з 00 годин 01 хвилини за київським часом 28 вересня 2017 року до 23 години 59 хвилин за київським часом 01 жовтня 2017 року включно – розміщення Промокоду 5.

Фінансова Установа може змінити Період проведення Акції на будь-якому її етапі за власним рішенням, у тому числі в разі настання обставин, що не передбачались та не могли бути передбачені на дату оголошення Акції.

4. Учасники Акції:

4.1. Загальні умови участі в Акції:

4.1.1. Учасниками Акції можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), повністю дієздатні фізичні особи (споживачі фінансових послуг), які є громадянами України та проживають на її території, за винятком осіб, визначених п. 4.1.3.

4.1.2. Учасниками Акції можуть бути ті особи, які на Період її проведення є споживачами фінансових послуг ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

4.1.3. Працівники Фінансової Установи та особи, які перебувають з ними у родинних зв’язках, а також інші пов’язані з ними особи, до участі в Акції не допускаються.

4.2. Спеціальні умови участі в Акції:

4.2.1. Учасником Акції може бути будь-яка особа, зареєстрована в соціальній мережі Facebook або Instagram та підписана на сторінку Фінансової Установи у відповідній соціальній мережі.

4.2.2. Учасники, які раніше не отримували кредити в онлайн-сервісі Moneyveo і хочуть скористатися Промокодом, отримують перший кредит на загальних підставах, визначених постійно діючою пропозицією для всіх нових клієнтів – кредит під 0,01%, – а Промокод можуть використати при оформленні наступного кредиту в сервісі.

5. Заохочення Учасників Акції:

5.1. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням та приймається кожним її потенційним Учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо участі та безвідкличної згоди з цими Офіційними Правилами.

5.2. Участю в Акції особа підтверджує:

5.2.1. своє ознайомлення з цими Офіційними Правилами та гарантує їх безумовне виконання і дотримання;

5.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку своїх персональних даних, що стали відомі Фінансовій Установі, за умови дотримання вимог чинного законодавства України;

5.2.3. своє ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання своєї згоди на їх включення до баз даних Фінансової Установи;

5.2.4. що є повідомленою про включення до таких баз, а також про мету збору відповідних даних та осіб, яким вони передаються або можуть бути передані, за умови, що передача відбуватиметься відповідно до чинного законодавства України.

6. Умови проведення Акції:

6.1. Під час проведення Акції Учасники отримують Промокод, розміщений у «живій стрічці» офіційної сторінки ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» у соціальній мережі Facebook або Instagram. Він є єдиним для всіх Учасників Акції.

6.2. Промокод використовується при оформленні кредиту, відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.3. Використання Промокоду Учасником Акції не обмежене за кількістю разів протягом Періоду проведення Акції (друге та наступні використання Промокоду можливі лише за умови погашення діючого кредиту).

6.4. Умови надання кредиту за Акцією «Супервересень з Moneyveo!» не сумуються з іншими Акціями ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА».

6.5. Для кредитів, оформлених відповідно до умов цієї Акції, можливе оформлення пролонгації строку кредитування. У такому разі протягом періоду пролонгації встановлюється інша процентна ставка за користування кредитом, розмір якої зазначається у договорі кредитування, укладеного з Учасником Акції.

7. Інші умови:

7.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на офіційному інтернет-сайті Фінансової Установи www.moneyveo.ua, а також за телефоном: 0800219393 (безкоштовно з будь-яких телефонів по Україні).

7.2. Організатор має право змінювати Правила Акції, в тому числі достроково припинити її проведення чи продовжити строк дії, розмістивши інформацію про це на сайті www.moneyveo.ua не пізніше дня вступу змін у силу.

7.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Фінансовою Установою.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасником Акції отриманого ним Промокоду, за неможливість скористатися Промокодом з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання такого Промокоду.

7.5. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.